Chemare in judecata pt revendicarea unui mobil

Model Chemare in judecata pt revendicarea unui mobil

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul …………….., domiciliat in localitatea ……………., judetul ………………, str. ……………, nr. …….., etajul …….., apart. …….., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….. domiciliat in localitatea ………… judetul …………, str. …………, nr. ……….., etajul ………, apart. ………., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa-mi predea ceasul marca ………… purtand seria nr. ……….. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
Motivele actiunii sunt urmatoarele:
In fapt, subsemnatul am pierdut ceasul proprietatea mea indicat mai sus, in ziua de ………… Acesta a fost gasit de …………….., care, asa cum va declara in fata instantei, l-a vandut paratului. In asemenea conditii, nefiind vorba despre o deposedare voluntara din partea mea, nu opereaza prezumtia de proprietate dedusa din posesia exercitata de parat.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 480, 481 C. civ. si art. 1909, alin. 2 C. civ.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului – care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune – precum si de proba cu martori, pentru care propun pe:
1. ………………. (numele si prenumele martorului), din ……….., judetul ……….., str. ……….., nr. ……, etajul …… apart. ……;
2. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
3. ……………., din ……………, judetul ………….., str. ……………, nr. ……, etajul ……, apart. ……;
Depun prezenta cerere, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului,
……………………

DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Chemare in judecata pt revendicarea unui mobil