asociatie | model formularAsociatie pentru cumpararea de actiuni

Act din categoria Acte constitutive

STATUTUL Asociatiei “…………………………..” CAPITOLUL I Scopul, denumirea, sediul si durata ARTICOLUL 1 Scopul si denumirea Pentru dobandirea de actiuni ale Societatii Comerciale “……………….”, care se privatizeaza, denumita in continuare societate, se constituie Asociatia “…………………..”, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. ARTICOLUL 2 Sediul Sediul Asociatiei “…………………………………………” este in localitatea ……………………… […]

model...